CHINGGIS KHAAN INTERNATIONAL AIRPORT

Ulaanbator, Khan-Uul discrit

ҮНДЭСНИЙ ГАР УРЛАЛ

Үндэсний үйлдвэрлэгчдийн.

.